Загальна інформація

Громадські музеї Львівщини: Довідник: У 2 томах

Том 1:
   Громадські музеї Львівщини: Довідник: У 2 т. / Авт.-упоряд.: Л. Перейма, Я.Огоновська, М. Зобків, Г. Iвановська; Наук. ред.: О. Роман, Л. Перейма, О.Перелигіна; Літ. ред. Я. Тучапський; Худ.-тех. ред. Ю. Поляков; Відп. за вип. Б. Чайковський; Львівський історичний музей. - Львів: Проман, 2007. - Т. 1. - 243 с.: іл.
   Том 2:
   Громадські музеї Львівщини: Довідник: У 2 т. / Авт.-упоряд.: Л. Перейма, Я.Огоновська, М. Зобків, Г. Iвановська; Наук. ред.: О. Роман, Л. Перейма, О.Перелигіна; Літ. ред. Я. Тучапський; Худ.-тех. ред. Ю. Поляков; Відп. за вип. Б. Чайковський; Львівський історичний музей. - Львів: Проман, 2007. - Т. 2. - 243 с.: іл.

Від авторів-упорядників
   У довіднику висвітлено діяльність громадських музеїв Львівщини, зареєстрованих у cистемі Міністерства культури і туризму України Науково-методичним відділом музейного будівництва Львівського історичного музею. Перед читачами - інформація про музеї підприємств і установ, професійно-технічних училищ, загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини, університетські музеї. Видання має на меті ознайомити широкий загал з популярними народними музеями, а також з маловідомими, на жаль, музеями на громадських засадах, кожен з яких має свою цікаву історію заснування та розвитку; з людьми, аматорами-краєзнавцями, які створили ці музеї та залишили нащадкам у спадок перлини самобутньої духовної та матеріяльної культури українського народу.
   У довіднику розкрито роль і значення громадських музеїв у контексті розвитку туризму Львівщини, особливості фондової, експозиційної та екскурсійної діяльності, подається класифікація музеїв за профілями.
   Читач має можливість ознайомитися з досвідом освітньо-виховної роботи громадських музеїв, яка спрямована на формування національного, патріотичного та естетичного виховання молоді.
   Довідник подає широкий ілюстративний матеріял, літературно-джерельну базу, географічний та іменний покажчики, короткий словник музеєзнавчої термінології. Для музейних працівників, істориків, краєзнавців, туристів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

   Довідкове видання
   ГРОМАДСЬКІ МУЗЕЇ ЛЬВІВЩИНИ: Довідник : У 2 томах / Автори-упорядники: Люся Перейма, Яніна Огоновська, Мирослава Зобків, Галина Івановська. - Львів: Проман, 2007. - Т. 1. - 243 с.: іл.

    У двотомник увійшли 114 статей - коротких довідок про громадські музейні заклади Львівщини, зареєстровані у cистемі Міністерства культури і туризму України Науково-методичним відділом музейного будівництва Львівського історичного музею.
   У першому томі подано довідки про громадські музеї, які функціонують у містах обласного підпорядкування, у другому - ті, які діють у районах Львівської області. Видання доповнено картами вулиць Львова та населених пунктів області.
   При підготовці довідок про музеї використано матеріяли, люб'язно надані керівниками громадських музеїв Львівщини.
   Автори щиро дякують консультантам і всім, хто прислужився добрими порадами в підготовці довідника.