Художнє срібло у музейній збірці

Колекцію складають предмети, виконані повністю із срібла (бл. 600 од. зб.) та предмети, виконані із срібла й недорогоцінних матеріалів (понад 100 од. зб.).
   Найдавнішою за часом походження є група археологічного срібла, зокрема ювелірні вироби княжої доби ХІ-ХІV ст., котрі умовно складають окрему частину загальної колекції. Це переважно персні, браслети, колти, скроневі кільця, діадеми тощо. Разом близько 160 од. зб.
   Більшість предметів збірки срібла датовано кінцем XVI - початком ХХ ст., окремі пам’ятки походять із середини ХХ ст. Вироби сучасних художників-ювелірів у колекції майже не представлені.
   Географія походження музейних пам’яток срібла тісно пов’язана з історією нашого краю. Предмети колекції виготовлені здебільшого в тих країнах, з якими Галичина пов’язана спільною історичною долею або ж тісними торговельними і культурними зв’язками. Це - Польща, Австрія, Чехія, Росія, Німеччина.
   На жаль, з огляду на особливості історії формування збірки вироби українських ювелірів у ній займають доволі скромне місце. Виняток становить згадана збірка ювелірних прикрас княжої доби, виготовлених здебільшого майстрами Галицько-Волинського князівства.
   У збірці також представлені вироби польських, вірменських та єврейських майстрів, які працювали в Галичині, зокрема у Львові.
   Більшість речей колекції - світського характеру. Пам’ятки релігійного культу складають порівняно невелику частку від загальної кількості.

Окремі вироби відомих європейських майстрів і фірм, котрі зберігаються у Львівському історичному музеї, могли би зробити честь будь-якій музейній колекції.
   Цінність цієї збірки визначається і тим, що в ній зібрані пам’ятки, історія побутування яких органічно вплетена в історію нашого краю і часто-густо пов’язана з важливими подіями й непересічними особистостями. Предмети колекції характеризують побут певної частини населення Галичини та засвідчують естетичні смаки їхніх власників, історія формування збірки (є до певної міри відображенням історії розвитку колекціонерства та меценатства в нашому краю).