Фондова група "Архів"

Однією з   найчисельніших збірок ЛІМу є фондова група «Архів», яка налічує близько 17 800 музейних пам’яток рукописного, машинописного та друкованого характеру. У збірці є документи знаних у світі особистостей, зокрема, лист польського короля Яна ІІІ Собеського (1692 р.), відомої французької письменниці Жорж Занд (1832 – 1833 рр.), партитури пісень українського композитора С. Людкевича (1934 р.).

Найдавніші  документи надійшли з фондів колишніх львівських музеїв : Історичного музею м. Львова (засн. у 1893р.) та Національного музею ім. Короля Яна III  (1908 р.).

 Пам’ятки історії та культури, у тому числі писемні, поступають до Музею шляхом дарування, закупівлі або передачею з інших установ.

Фондова група «Архів» не має поділу на окремі підрозділи, але у  складі  збірки можна умовно виділити наступні групи документів:

1) особові документи громадян (автобіографії, свідоцтва про народження, освіту, одруження і смерть, анкети, послужні списки, щоденники, матеріали службової і громадської діяльності, записні книжки, листування і вітальні адреси діячів культури і спорту, дипломи);

2) офіційні документи державних установ, організацій, підприємств, приватних установ (укази, маніфести, декрети, постанови, накази, розпорядження, відозви);

3)періодика: журнали, газети, бюлетені;

4) рекламно-інформаційні видання: театральні афіші, буклети, програми концертів, вистав львівських театрів, квитки, запрошення на урочисті події та ювілейні концерти;

5) карти: географічні, земельні (кадастрові), топографічні (поч. XVII – XXI ст.).    Меморіальних фондів у збірці немає, але є окремі документи знаних особистостей.

Документальні пам’ятки збірки стосуються історії таких країн, як Польща, Україна, Росія, Німеччина, Австрія, Угорщина, відповідно, вони створені різними мовами: польською, українською, німецькою, угорською та ін.

Хронологічні межі документального фонду охоплюють 1503 – 2011 роки. За хронологією весь комплекс пам`яток фондової групи «Архів» можна поділити на такі групи:

  • документи початку XVI ст.- сер. XVIII ст. (бл. 700 од. зб.);
  • документи періоду перебування Галичини у складі Австрійської імперії 17772 – 1867 рр. (бл. 900 од. зб.);
  • документи періоду Австро-Угорської імперії 1867-1918 рр., серед яких є матеріали революції 1905-1907 рр., Першої світової війни (бл. 250 од. зб.) та Жовтневого перевороту 1917 р.;
  • матеріали часу українських національно – визвольних змагань 1917 – 1921 рр. (бл. 400 од. зб.).

У збірці чимало документів польського періоду в історії Західної України 1921 – 1939 рр., ( бл. 1 200 од. зб.), а також, пам`яток періоду Другої світової війни 1939 – 1945 рр., (бл. 1400 од. зб.).

Матеріали радянського періоду в історії Західної України (1939 – 1941, 1945 -1991рр.) налічують бл. 10 000 од. зб.

У період незалежності України (1991 – 2006 рр.) архівний фонд поповнився передвиборчими листівками, брошурами, буклетами, які висвітлюють певні етапи розвитку нашої незалежної держави – вибори на посаду Президентів України Л. Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка.

Чимало  документів подаровані Музеєві представниками української діаспори, колишніми в’язнями сталінських таборів (бл. 360 од. зб.) Основна частина з них почала надходити у фондову групу «Архів» у 90-тих роках XX ст. з таких країн, як США, Канада, Англія, Австрія, Словаччина та ін. Хронологічні межі цих документів - XIX– поч. XXI ст.

Каталогізація фондів та створення комп’ютерної бази даних – на порядку денному.

Архівні пам’ятки всебічно розкривають різні сторони життя  суспільства у всіх сферах його діяльності. Значення документальних матеріалів важливе для всіх, хто цікавиться історією.

Великі зображення можна переглянути у ФОТОГАЛЕРЕЇ.

   

Тетяна Степанова, завідувач сектору ЛІМу, зберігач фондових груп «Архів», «Почесні громадяни».