Виставка античних пам’яток (завершена)

20 серпня 2010, 12:45

Hа третьому поверсі палаццо Бандінеллі можна оглянути археологічні виставки.
   Фондові групи „Археологія” та „Київська Русь” є найчисельнішими колекціями Львівського історичного музею.
   Історія їхнього формування тісно повязана із заснуванням музеїв у Львові та початком професійного вивчення археологічних памяток видатними вченими І.Шараневчем, В.Антоновичем, М.Грушевським, Я.Пастернаком та ін.
   Археологічні збірки налічують близько 101тис. од.зб..Географія походження памяток охоплює величезну територію: від Індо-Китаю, античних Риму та Греції , Єгипту, Вавилону, Сирії, до сучасних Польщі та України. Вона сформована на основі археологічних колекцій колишнього Музею НТШ, музею Дзєдушицьких, Музею ім. князів Любомирсьих, Народного Дому, Музею Ставропігійного інституту, приватних колекцій, власної колекції Історичного музею м.Львова.
   Хронологічні рамки збірки надзвичайно широкі: від доби палеоліту до памяток періоду Київської Русі.
   Нвйбільшою є колекція пам’яток трипільської культури (1450од. зб.) – яскравого явища в стародавній історії України (5400 - 2750 рр до н.е.). У травні 2005 року в палаццо Бандінеллі було відкрито виставку, де відвідувачі могли оглянути найунікальніші експонати цієї збірки.
   З грудня 2005 року глядачі могли ознайомитися з пам’ятками висоцької та лужицької культур ( XIV - VIII ст. до н.е.). Це різноманітна за формою кераміка (горщики, миски, чашки, кубки, черпаки), бронзові та залізні вироби.

В липні 2006 року було відкрито нову виставку - “ Пам’ятки античності”, на якій представлено античні археологічні знахідки VІІ ст. до н.е. - V ст.н.е. із збірки Львівського історичного музею.
   Античні держави Греція і Рим ( XX ст. до н.е - V ст. н.е) займають особливе місце у культурній спадщині давніх цивилізацій. Творцями античної культури були стародавні греки і римляни, які зробили великий внесок у розвиток філософії, літератури, природничих наук, пластичного мистецтва, архітектури, образотворчого та декоративно - прикладного мистецтва.
   Україна належить до тих держав, на території якої у Північному Причорномор’ї існувала антична культура. Головними центрами були Пантікапей ( біля сучасного м. Керч), Херсонес (м. Севастополь), Ольвія (с. Парутіно, Миколаївська обл) та Тіра (м. Білгород - Дністровський).
   У фондах Львівського історичного музею зберігається чимала колекція античних пам’яток VII до н.е. - V н.е. (265 од. зб.), яка сформувалася за рахунок музеїв Львова, які діяли до 1939р., найцікавіші виставлені для огляду.
   На виставці представлено різноманітний посуд. Для грецької кераміки характерний поділ виробів за функціональними призначеннями: господарський посуд, кухонний, столовий, предмети побуту та культового призначення, будівельна кераміка. За способом орнаментації цю кераміку розрізняють чорнолакову, червонолакову, фігурну та рельєфну. На основі глини робились різні фарби, якими розписували вироби.
   Римський посуд, як керамічний, так скляний і металевий, після завоювання римлянами Еллади та її колоній був найестетичнішим у всій Європі. Європейські керамісти лише в добу Ренесансу досягли рівня якості римської кераміки.
   На Львівщині червонолаковий глиняний посуд виявлено на поселеннях липицької та черняхівської культур поблизу с. Звенигород та Черепин, що свідчить про розвиток торговельних та військових зв’язків з Римською імперією та її придунайськими провінціями.
   Зацікавленість у глядача викличе різномаїття глиняних світильників, Світильники - закриті невеличкі пустотілі посудини з двома отворами зверху: один для заливання горючої рідини (олії або тваринного жиру), другий - для гноту. Цікавим є бронзовий світильник, знайдений у с.Звенигород Львівської області. Бронзові світильники - рідкість і дуже цінувалися у старовину. Археологи знаходять їх лише при розкопках палаців чи у могилах знатних людей.
   На виставці представлена невеличка кількість скляного посуду, зокрема, одноручні глечики столового призначення, а також бальзамарії туалетного призначення.
   Унікальною памяткою є бронзове навершя ратища римського прапора (ІІ ст. н. е.), знайденого у с. Мишків Тернопільської області, з написом, що прапор належав І іспанському легіону, який стояв у Дакії (сучасна територія Румунії).
   Виставлена колекція, пам’ятки якої знайдені випадково чи на поселеннях культур черняхівської, липицької чи карпатських курганів, засвідчує широкі торговельні зв’язки місцевого населення Прикарпаття з античним світом. Це надзвичайно важливий факт, адже вироби античних майстрів майже не проникали за межі Греції і Риму та їхніх колоній.
   Кераміка Греції та Риму, різноманітна за формою, декорована високохудожнім розписом, різноманітна за функціональним призначенням - видатне досягнення в галузі ремесла і мистецтва античного періоду. Без сумніву, вона збагатить відвідувача знанями про дивовижний світ того часу.
   Збірка античності виставляється вперше.
Теми:  виставка