Шоста наукова конференція «Музей — платформа суспільного діалогу»

11.05.2023 #Анонс наука

Шоста наукова конференція «Музей — платформа суспільного діалогу» відбудеться 2 листопада 2023 року.
Конференція має на меті об’єднати зусилля музейників у висвітленні
найактуальніших проблем музеєзнавства, музейного менеджменту, вивченні та обміну досвідом у галузі комплектування та вивчення фондових колекцій, розробці нових напрямів науково-дослідної, науково-експозиційної та науково-освітньої роботи.
До розгляду пропонуються наступні питання:
 Визначні діячі музейної справи.
 Історія музейних інституцій.
 Музейні колекції: шляхи формування, проблеми наукової атрибуції та каталогізації.
 Експозиційно-виставкова діяльність музеїв на сучасному етапі.
 Музей і відвідувач: проблеми комунікації.
 Музейний менеджмент сьогодні.
 Інтернет та його можливості у висвітленні актуальних проблем діяльності музеїв, роль у популяризації музейних колекцій.
Попередню заявку на участь у конференції (див. форму у додатку) просимо надсилати до 1 липня 2023 року.
З умовами участі в конференції можна ознайомитись у додатку.

Додаток