Збірки

Львівський історичний музей, один із найстаріших в Україні (1893), є визначною скарбницею історико-культурних пам’яток національного і світового значення. Фондова збірка Музею налічує понад 378 тис. предметів (у т. ч. 352 тис. одиниць основного фонду) і поділена на 35 окремих груп: „Нумізматика“, „Ордени — медалі“, „Тканини“, „Метал“, „Шкіра — ріг“, „Скульптура“, „Дерево“, „Архів“, „Сфрагістика“, „Відзнаки“, „Археологія“, „Київська Русь“, „Археологія нової доби“, „Фотонегативи“, „Фотоматеріали“, „Скло“, „Фарфор“, „Глина“, „Рідкісна книга“, „Стародруки“, „Рукописи“, „Плакати“, „Графіка“, „Репродукції“, „Бони“, „Живопис“, „Годинники“, „Меблі“, „Художнє дерево“, „Музичні інструменти“, „Зброя“, „Філателія“, „Пластмаса“, „Почесні громадяни“, „Пам’ятки визвольних змагань“. Поділ основного фонду здійснено за прийнятою у музеєзнавстві класифікацією на типи і види музейних пам’яток. Лише дві останні згадані групи фондів є тематичними і викликані потребами часу. Найбільшою є нумізматична колекція — понад 74 тис. одиниць збереження (од. зб.). Збірка „Археологія“ налічує понад 56 тис. од. зб., „Київська Русь“ — понад 48 тис. од. зб. У Музеї зберігають цінні колекції графіки (понад 17,5 тис. од. зб.), зброї (понад 4,5 тис. од. зб.), орденів та медалей (понад 6,5 тис. од. зб.), рукописних та стародрукованих книг (бл. 700 од. зб.). На спеціальному обліку — предмети із вмістом дорогоцінних металів і коштовних каменів: ордени і медалі, монети, годинники, предмети зброї, вироби декоративно-ужиткового мистецтва.

Окремі предмети та колекції є раритетами світового значення: рукописний Кристинопільський Апостол (ХІІ ст.), першодруки Швайпольта Фіоля (1491) та Івана Федоровича (1574), найдавніші графічні види Львова XVII—XVIII ст., військові намети східного типу (серед них — трофейний турецький намет, здобутий у битві під Віднем 1683 року), обладунки польських „крилатих“ гусарів та колекція гуцульської зброї, старовинні нагороди країн Європи та Азії, виконані в золоті й сріблі, декоровані самоцвітами та кольоровими емалями (орден Святого Андрія Первозванного, орден Золотого Руна, орден Святого Губерта). У різних фондових групах зберігають цінні меморіальні пам’ятки, зокрема листи Яна ІІІ Собєського, автографи Фридерика Шопена і Жорж Санд, пасмо волосся Наполеона Бонапарта, особисті речі корифеїв української культури — Соломії Крушельницької, Марії Заньковецької. Раритетну збірку пам’яток історії Львова складають: срібні символічні ключі міста XVIII ст., церемоніальний меч львівського суду XVI ст., катівські мечі, гербові печатки ради міста, озброєння міської сторожі, герби Львова XVII—XVIII ст., пам’ятки львівських цехів: печатки, хоругви, ремісничі вироби.

Щороку музейний фонд збільшується за рахунок нових надходжень — сотень предметів музейного значення. Так, у 1987 р. до Музею передали знайдений під час ремонтних робіт у Львові срібний скарб, який складався з побутових та культових предметів, що належали невідомій єврейській родині і, вочевидь, були заховані у період нацистської окупації міста.

В останні десятиріччя Музей збагатився пам’ятками історії визвольних змагань українського народу ХІХ—ХХ ст., революційних подій в Україні 2004 та 2014 років, війни на Сході України. Надзвичайною подією стало передання Музеєві громадянкою Канади, колишньою львів’янкою, Лідією Палій рідкісних історико-мистецьких пам’яток княжої доби — золотого емальованого колта та кістяної пластини із зображенням давньоруського воїна, які видатний український археолог Ярослав Пастернак заповів повернути до Історичного музею у Львові, коли Україна здобуде незалежність.

Науковці ЛІМ активно працюють над вивченням, популяризацією, введенням у науковий обіг пам’яток музейного зібрання.

 • • Пам’ятки книжкового мистецтва XII-XVIII ст.
 • • Художнє срібло у музейній збірці
 • • Твори графіки Львівського історичного музею
 • • Фондова група “Меблі”
 • • Археологічна збірка Львівського історичного музею
 • • Музейна колекція нумізматики
 • • Колекція нагород у збірці ЛІМ
 • • Твори живопису у збірці ЛІМ
 • • Пам’ятки фондової групи "Тканини"
 • • Колекція воєнно-історичних пам’яток у фондах ЛІМ
 • • Дзвони XVI — XVII століття в колекції Львівського історичного музею
 • • Колекція зброї Львівського історичного музею
 • • Фондова група "Шкіра-Ріг"
 • • Фондова група "Сфрагістика"
 • • Фондова група "Архів"